1. TRIA

DEL TEMA

Els alumnes proposen lliurement temes que són del seu interès i sobre qualsevol àmbit. A partir de les seves propostes, realitzen una votació on-line per triar-ne una.

Aquesta fase s’ha desenvolupat al llarg del mesos de novembre i desembre de 2018.

El tema triat enguany ha estat: "Amor i desig"

2. INVESTIGACIÓ,

ANÀLISI I

REFLEXIÓ

És la fase interdisciplinari en què, des de diferents matèries, es realitza un procés de reflexió entorn del tema triat amb la finalitat de diferenciar diferenciar entre 5 i 10 aspectes o punts de vista relacionats amb el tema principal.

Alguns exemples del punts sobre les quals s’ha reflexionat o investigat són:

 

  • El desig sexual i l'amor ténen lleis de comportament similars als principis de la física gravitatòria o de camps elèctrics o magnètics?

  • És possible deicidir objectivament-racionalment estimar o desitjar una persona?

  • Som conscients de com ens afecten relats autoritzats que el poder crea sobre la nostra identitat-sexualitat?

  • Ens sentim culpables per experimentar els nostres desitjos sexuals?

  • És possible una vida equilibrada satisfent el desig sexual en la seva proporció natural.​​

  • L'amor corporal (DESIG) i l'amor espiritual no són bons o dolents en si mateixos. Són complementaris i bons si ens ajuden a créixer intel·lectualment.

Aquesta fase s’ha desenvolupat durant el mes de gener de 2019.

Les matèries o àmbits de coneixement que intervenen en aquesta fase són: la filosofia, la literatura, les ciències i la història, principalment.

3. CERCA DE              REFERENTS        MNAC

Primera selecció d’obres per part dels professors al MNAC. Seleccionem obres que entenem que poden incitar al diàleg entre els alumnes sobre el tema triat.

Aquesta fase s’ha desenvolupat durant el mes de gener de 2019.

4. PROCÉS

CREATIU

Presentem els temes i les obres als alumnes del batxillerat artístic amb la voluntat d’establir l’organització del projecte.

A partir de les obres del MNAC com a referent, la finalitat és despertar en l’alumne una reflexió pròpia des de l’estètica sobre el tema triat,  amb l’objectiu que desenvolupi una metodologia de pensament amb criteri estètic propi.

Idea de projecte cooperatiu i col·laboratiu entre centres, professors i matèries i entre alumnes.

Un cop ja està establerta l’organització del procés, es passa a la creació pròpiament dita, de la qual se n'ocuparan els alumnes de batxillerat artístic des de les matèries de Dibuix Artístic i Cultura Audiovisual, amb col·laboracions des de Disseny i Fonaments de les Arts.

Filosofia: Què és l'amor? Jacint Subirà i Bernat Abad

El producte final d’aquesta creació tindrà els següents requisits: Es durà a terme en grup.

S’ha de projectar per ser exhibida en algun/s espai/s concret/s de l’escola

La creació és molt lliure de cara a l’escola. La tècnica serà totalment lliure amb l’única limitació de les possibilitats logístiques segons el plantejament del grup per l’espai triat.

La proposta ha d’estar documentada en tot el procés (escrit argumentatiu de la idea, anàlisi de la/les obra/obres triades com a referent del MNAC, croquis, esbossos, documentació gràfica del procés, fotografies, vídeos...).

Català: Tipus d'amor Laia Masó

Història: L'Amor a la història Montse Yuste

Física: L'atracció de l'amor Mireia Arquimbau

5. EXHIBICIÓ

A L'ESCOLA

Es farà una exposició, mostra, itinerari... a l'escola de les propostes artístiques per donar a conèixer la realització de tot el projecte a la comunitat escolar.

6. ITINERARI

MNAC

Visita guiada al MNAC, preparada pels alumnes i dirigida a les famílies, amb l’objectiu de fer visible el projecte i interaccionar en directe amb les obres triades del museu.

Paral·lelament es farà difusió de tot aquest projecte de forma virtual per tal de promoure que altres col·lectius d’adolescents experimentin interès per acostar-se a l’art i al MNAC.